บล็อกThai007 บล็อกไอที ความรู้ใหม่ๆ

บล็อกมีสาระ ดาวน์โหลด download ฟรี

หญ้าปักกิ่ง

หญ้าปักกิ่งทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยมะเร็ง

???????มะเร็ง? คือ สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย โดยในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้กว่า 6 หมื่นคน และอีกประมาณกว่า 2 แสนคนที่ยังคงต่อสู้กับโรคนี้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อัตราการป่วยเป็นมะเร็งของคนไทยสูงขึ้นเกือบเท่าตัว ในขณะที่ราคายาใหม่ที่ใช้รักษาโรคนี้ก็ติดสิทธิบัตร ทำให้ยามีราคาแพง และยังมีผลข้างเคียงสูงอีกด้วย ปัจจุบันจึงมีความพยายามในการหาทางเลือกใหม่ๆ ให้กับผู้ป่วย ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษามากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ลดผลข้างเคียงลง ผลิตภัณฑ์จากหญ้าปักกิ่ง หญ้าปักกิ่ง หนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจ คือ สมุนไพร ?หญ้าปักกิ่ง? ที่ ปัจจุบันได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ก็เพราะมีบุคคลที่ตระหนักในคุณค่า อย่าง คุณลุงณรงค์ สุทธิกุลพาณิช ผู้ที่อุทิศตนเพื่อการเผยแพร่ทั้งความรู้ ตัวยา และประสบการณ์ในการใช้หญ้าปักกิ่งอย่างจริงจังมากว่า 40 ปี โดยคุณลุงณรงค์ ได้นำหญ้าปักกิ่งที่มีการใช้ดั้งเดิมในแคว้นสิบสองปันนาของจีน แนะนำให้ผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งใช้ และได้ขอให้ผู้ป่วยที่ได้รับแจกพันธุ์หญ้าปักกิ่ง จดบันทึกวิธีการใช้ ผลการใช้ ตลอดจนผลข้างเคียงอย่างละเอียดและเป็นระบบ จนกระทั่งได้ข้อมูลจากผู้ป่วยกว่า 80 คน ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร หัว หน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร More

หญ้าปักกิ่ง สรรพคุณและประโยชน์ของหญ้าปักกิ่ง 30 ข้อ !

หญ้าปักกิ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Murdannia loriformis (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy[1], Murdannia bracteata (C. B. Clarke) J. K. Morton ex D. Y. Hong[5],[8] (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Aneilema bracteatum (C. B. Clarke) Kuntze, Aneilema nudiflorum (L.) R. Brown var. bracteatum C. B. Clarke, Aneilema kuntzei C. B. Clarke.[5]) จัดอยู่ในวงศ์ COMMELINACEAE[1] สมุนไพรหญ้าปักกิ่ง ยังมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ อีกว่า หญ้าเทวดา (ทั่วไป), ต้นอายุยืน (คนเมือง), เล่งจือเช่า (จีน), งู้แอะเช่า More